Zorganizowanie kolonii śródrocznej dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000- lecia Państwa Polskiego w Czeladzi

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Zorganizowanie kolonii śródrocznej dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 7 im.1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi” do miejscowości nad Morzem Bałtyckim, w tym przewóz uczniów autokarem z Czeladzi do miejsca pobytu i z powrotem.
Przewidywana liczba uczniów - 126, w tym 6 dzieci bezpłatnie (z rodzin najuboższych).
Rzeczywista liczba uczniów może ulec zmianie (zmniejszeniu) z przyczyn losowych.
Dokładna liczba uczestników zielonej szkoły zostanie podana 7 dni przed planowanym wyjazdem.
Wykonawca zapewnia pomniejszenie kosztów pobytu uczestnika o niewykorzystane dni pobytowe wynikające z konieczności skrócenia pobytu dziecka na zielonej szkole (np. choroba dziecka lub sytuacja losowa uniemożliwiająca korzystanie z wypoczynku)
a) zapewnienie bezpłatnego pobytu kadry, tj. kierownik + jeden opiekun na piętnastu uczniów,
b) zapewnienie opiekuna do pełnienia dyżurów nocnych -1 opiekun na piętro; na okres trwania zielonej szkoły, posiadającego uprawnienia do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi (np. kurs wychowawcy kolonijnego),
c) czas trwania wypoczynku 14 dni (łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu), w tym 13 noclegów.

Wymagania co do obiektu
a) obiekt położony w odległości nie większej niż 500 m od morza (w linii prostej),
b) obiekt winien być ogrodzony, dozorowany 24 h na dobę (monitorowany), teren wokół ośrodka powinien być zagospodarowany, bezpieczny i zielony,
c) budynki wolnostojące, całoroczne, ogrzewane przez system centralnego ogrzewania,
W przypadku zmian pogodowych (znacznego obniżenia temperatury) Zamawiający zastrzega możliwość ogrzewania pomieszczeń w których zakwaterowani będą uczestnicy centralnym ogrzewaniem, bez naliczania dodatkowych kosztów,
d) wymagane jest zakwaterowanie całej grupy w jednym budynku, lub w dwóch budynkach na parterze oraz pierwszym piętrze bez dzielenia piętra z inna grupą ( szkołą),
e) wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego, parter lub pierwsze piętro ,
f) zakwaterowanie w pokojach 4-5 osobowych o jednakowym standardzie dla całej grupy, z pełnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju, wyposażonych w pojedyncze łóżka lub jednoosobowe tapczany - każdy pokój wyposażony w szafę ubraniową, stolik, krzesła, szafki nocne, rozmieszczenie mebli powinno zapewniać swobodny dostęp do przechowywanych rzeczy, swobodne poruszanie się po pomieszczeniu. Niedopuszczalne jest blokowanie przejść i drzwi. Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe, rozkładane tzw. dostawki,
g)sprzątanie pokoi i łazienek co drugi dzień,
h) wymagane są oddzielne pokoje 1-2 osobowe z łazienką dla wychowawców ,
i) zapewnienie ogrzewania budynku w dni chłodne,
j) stołówka w budynku ośrodka (dopuszcza się usytuowanie stołówki na terenie obiektu), cała grupa stołuje się na jednej zmianie,
k)obiekt winien być wyposażony w salę TV, salę dyskotekową, salę rekreacyjną mieszczącą sprzęt typu: bilard, piłkarzyki, stoły do ping- ponga itp.,
l) sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych powinny znajdować się na każdym piętrze, na którym
zakwaterowana jest grupa w budynku (sale posiadające sprzęt multimedialny),
m) na terenie obiektu powinny znajdować się boiska do gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka,
koszykówka), nowoczesny plac zabaw, zadaszone miejsce na ognisko,
n) pomoc pracowników ośrodka przy wnoszeniu i wynoszeniu bagaży.

3.3. Wymagania co do transportu
Podstawienie w obie strony, zgodnie z ustalonym harmonogramem, czystego, sprawnego technicznie autokaru klasy LUX o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, WC - sprawne, pasy bezpieczeństwa, sprzęt DVD), spełniającego wszelkie wymogi zezwalające na przewóz dzieci,
a) zapewnienie obsługi dwóch kierowców,
b) zapewnienie ubezpieczenia autokaru oraz wymaganych koncesji,
c) w przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewnia autokar zastępczy na własny koszt – czas podstawienia zastępczego pojazdu najpóźniej do 5 godzin po stwierdzeniu awarii. W przypadku konieczności postoju dłuższego niż 2 godziny Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia posiłku i napojów,
d) w przypadku awarii klimatyzacji koszt transportu zostanie obniżony o 10% proporcjonalnie do długości trasy,
e) poniesienie przez Wykonawcę wszelkich kosztów związanych z realizacją usługi transportu ( w szczególności: koszty parkingów, płatnych przejazdów, koszty delegacji kierowcy, koszty postojów, koszty noclegu i wyżywienia kierowców),
f) Zleceniobiorca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu potwierdzonego za zgodność z oryginałem świadectwa dopuszczalności pojazdu do ruchu drogowego, dokumentu potwierdzającego ostatnie badanie techniczne oraz potwierdzenia przeglądu sprawności pojazdu wystawionego w dniu wyjazdu.

3.4. Wymagania co do wyżywienie
Wyżywienie 4 x dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek ,kolacja),
- śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego ,
- obiad podany w porze kolacji w przypadku wycieczki całodniowej,
- suchy prowiant na drogę powrotną i podczas wycieczek całodniowych,
- żywienie rozpoczęte ciepłą kolacją w dniu przyjazdu a zakończone śniadaniem w dniu wyjazdu,
- zapewnienie uczestnikom przez cały dzień nieograniczonego dostępu do napojów i pieczywa z dżemem,
- możliwość dostosowania posiłków dla dzieci będących na diecie wynikającej z alergii pokarmowych lub innych uwarunkowań zdrowotnych.
Posiłki mają być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości jak i wartości odżywczych, przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia art.52 c ust.6 z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz .65 ) .
3.5. Wymagania co do programu rekreacyjno-sportowego:
3.5.1 program animacyjny prowadzony przez wykwalifikowanych animatorów;
- zajecia sportowe ( np: gry zespołowe , elementy lekkiej atletyki , olimpiada kolonijna , itp. )
- zajęcia edukacyjne (np:możliwośc uczestniczenia w spektaklu teatralnym, możliwośc wyswietlania filmów
dla dzieci , zajęcia plastyczne , konkurs – np. piosenki , wiedzowy , Neptunalia chrzest morski , itp. )
3.5.2. wycieczki autokarowe
- zorganizowanie co najmniej 1 całodniowej wycieczek autokarowej z licencjonowanym przewodnikiem, opłaconymi biletami wstępu do zwiedzanych obiektów (min. 2 obiekty w trakcie wycieczki + rejs statkiem (wrazie niesprzyjających warunków atmosferycznych zmiana terminu wycieczek ) ewentualnie zamiane rejsu na dodatkową wycieczkę półdniowa
- zorganizowanie co najmniej 2 półdniowych wycieczek autokarowych do atrakcyjnych miejsc znajdujących się w pobliżu miejsca pobytu uczestników wyjazdu, np: stadnina koni , pracownia bursztynu , chata rybaka , lekcj żywej przyrody,przejażdżka kolejką retro (atrakcje inne niż podczas wycieczek
całodniowych )
Program wycieczek ma być atrakcyjny i zagospodarowany czasowo.
3.5.3. wyjście na basen kryty ( kąpiel pod opieką ratownika WOPR ) , basen na terenie ośrodka lub w bliskiej odległości od ośrodka
3.5.4. zorganizowanie minimum 2 dyskotek w ośrodku
3.5.5. zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek lub grila (poza planowanym posiłkiem)
3.5.6.zapewnienie dla każdego uczestnika Zielonej Szkoły czapeczki, dyplomu oraz drobnego upominku

Rezydent na wyłączność grupy podczas całego pobytu od dnia wyjazdu do dnia powrotu

3.6.Wymagania co do opieki medycznej
1.zapewnienie całodobowej opieki medycznej, tj. pielęgniarki na wyłączność grupy na miejscu 24 h na dobę, lekarza-na każde wezwanie,
2. w przypadku chorego dziecka opiekę nad nim sprawuje pielęgniarka, a dziecko przebywa w izolatce
3. zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, polegającej na wezwaniu lekarza do obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika zielonej szkoły do punktu opieki medycznej (przychodnia lub szpital) bezpłatnym transportem,
4. Wykonawca zapewnia podstawowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i środki opatrunkowe,
5. Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji telefonicznej z rodzicem/opiekunem w przypadkach nagłej konieczności podania uczestnikom zielonej szkoły odpowiednich leków.

3.7. Pozostałe warunki zamówienia:
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w czasie podróży, w ramach kosztów ujętych w oferowanej cenie;
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za warunki BHP i P/poż. na obiekcie

Powyższe wymogi zostały wkalkulowane w cenę jednego skierowania.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się