"Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2018 r. w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie oraz dostawa posiłków pełnowartościowych pod względem odżywczym, różnorodnych, sporządzonych zgodnie z zasadami żywienia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych (3-5 - lat) i uczniów (6 – 16 – lat) z placówek oświatowych Gminy Wyszki: Szkoła Podstawowa w Strabli, Szkoła Podstawowa w Topczewie oraz Szkoła Podstawowa w Wyszkach. Szacunkowa ilość posiłków objęta okresem zamówienia: 175 szt. (dziennie) x 180 dni = 31 500 szt. Liczba posiłków może ulegać zmianie, co oznacza, że nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia i nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych (przygotowywanych) posiłków lub podstawą wykonania zamówienia. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przygotowane i wydane posiłki.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się