Dostawa nawozów azotowych

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie nawozów azotowych : 150 ton saletry amonowej (min. 34% N) i 13,5 tony mocznika nawozowego (min. 46% N) wg poniższego zestawienia.

Przedmiot zamówienia w zakresie: zadania nr 1 dotyczy dostawy: 78 ton saletry amonowej do COBORU SDOO Wrócikowo; w tym: 48 ton na miejsce do SDOO Wrócikowo, 24 tony na miejsce do ZDOO Rychliki, 6 ton na miejsce do ZDOO Ruska Wieś. Termin dostawy po podpisaniu umowy od 27.12.2017 do 29.12.2017 r.
Przedmiot zamówienia w zakresie: zadania nr 2 dotyczy dostawy: 13,5 tony mocznika nawozowego do COBORU SDOO Wrócikowo; w tym: 10 ton na miejsce do SDOO Wrócikowo, 2 tony na miejsce do ZDOO Rychliki, 1,5 tony na miejsce do ZDOO Ruska Wieś. Termin dostawy po podpisaniu umowy od 27.12.2017 do 29.12.2017 r.
Przedmiot zamówienia w zakresie: zadania nr 3 dotyczy dostawy: 72 tony saletry amonowej do COBORU SDOO Wrócikowo; w tym: 48 ton na miejsce do SDOO Wrócikowo, 24 tony na miejsce do ZDOO Rychliki. Termin dostawy: od III dek. lutego 2018 r. do 15.03.2018 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się