Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Uniwersytetu w Białymstoku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu w Białymstoku w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) w asortymencie i szacunkowych ilościach jak w załączniku nr 3 do SIWZ - ,,szczegółowy formularz cenowy”.
Zakres zamówienia został przewidziany w dwóch zadaniach:
Zadanie 1 – usługi pocztowe
Zadanie 2 – usługi kurierskie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się