„DOSTAWY PODCHLORYNU SODU, NADMANGANIANU POTASU, CHLORKU POLIGLINU, SIARCZANU ŻELAZOWEGO, FLOKULANTU”

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego postępowania są dostawy środków chemicznych, obejmujące następujące zadania:

ZADANIE 1
Dostawy technicznego podchlorynu sodu ( NaOCl ) przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej w pewnej ilości zamówienia 8000 kg, ilości zamówienia opcjonalnego 1000 kg.

ZADANIE 2
Dostawy nadmanganianu potasu ( KMnO4 ) przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej w pewnej ilości zamówienia 5500 kg, ilości zamówienia opcjonalnego 1000 kg.

ZADANIE 3
Dostawy roztworu wodnego chlorku poliglinu PAX 18 ( Al1,2O1,2•yCl1,8 +H2O ) w pewnej ilości 1000 litrów, ilości zamówienia opcjonalnego 1000 litrów.

ZADANIE 4
Dostawy roztworu wodnego siarczanu żelazowego PIX 113 ( Fe2( SO4)3 + woda + modyfikator + H2 SO4 (VI) ) w ilości pewnej zamówienia 100 litrów, ilości zamówienia opcjonalnego 500 litrów.

ZADANIE 5
Dostawy flokulantu (polimeru) w postaci emulsji wspomagającej zagęszczanie osadów nadmiernych w ilość zamówienia pewnego: 14000 kg, oraz ilości zamówienia opcjonalnego 2000 kg.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się