Dostawa środków do utrzymania czystości

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów do utrzymania czystości w obiektach Centrali Instytutu Pamięci Narodowej. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia zawiera Załączniki nr 4.1 oraz 4.2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2.Wszystkie dostarczone środki chemiczne i artykuły muszą:
1)posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa;
2)posiadać odpowiednie atesty;
3)być fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzące z bieżącej produkcji i wolne od wad;
4)posiadać minimalne okresy ważności do użycia określone przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4.1 oraz nr 4.2 do SIWZ.
3.Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do lokalizacji Instytutu Pamięci Narodowej, znajdujących się na terenie Warszawy. Konkretna lokalizacja wskazywana będzie przez Zamawiającego każdorazowo w danym zamówieniu (zleceniu).
4.Transport towaru oraz wniesienie na miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego będzie realizowane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się