Rozbudowa Systemu Indywidualnej Ochrony Zbiorów „Piccolo” w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Systemu Indywidualnej Ochrony Zbiorów „Piccolo” dalej, jako ”System” firmy „PROFORT”, a w tym: opracowanie i wykonanie projektu technicznego, dostawa niezbędnego sprzętu, prace instalacyjno – montażowe, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania systemu. Niniejsze zamówienie dotyczy rozbudowy Systemu o obiekt „Podchorążówka”. Realizacja zamówienia nastąpi, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej SIWZ, oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się