Usługi przygotowania i dostarczania posiłków dla Domu Pomocy Społecznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków dla Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, polegająca na kompleksowym przygotowaniu całodziennego wyżywienia mieszkańców. Usługa obejmuje: sporządzanie dziennych posiłków dla mieszkańców w ilościach wynikających ze stanu osobowego oraz dostarczanie posiłków w systemie termosowym, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.11.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się