Dostawa środków czystości ZP33/2017

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie z transportem i rozładunkiem w magazynie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się