Przygotowywanie, dowóz i wydawanie posiłków podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dowozu posiłków (obiadów) dwudaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie do ich miejsca zamieszkania na terenie miasta Lubina oraz ich wydawania codziennie od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem świąt.
Przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie osób starszych, niepełnosprawnych i chorych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania posiłków.
Szacunkowa liczba dni, w które będą przygotowywane, dowożone i wydawane posiłki wynosi około 174 dni.
Szacunkowa liczba osób, którym będą przygotowywane, dowożone i wydawane posiłki (obiady) w okresie realizacji umowy wynosi około 35 dziennie. Podana przez Zamawiającego szacunkowa dzienna liczba posiłków może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego).
Posiłek (obiad) będzie dowożony do miejsca zamieszkania podopiecznego, który posiada decyzję administracyjną przyznającą pomoc w formie posiłku wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie w godzinach od 11.00 do 15.00.
W przypadku, gdy podopiecznego nie ma w miejscu zamieszkania Wykonawca zobowiązany będzie poinformować niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego.
W cenę posiłku Wykonawca musi uwzględnić koszt „wsadu do kotła” i koszt przygotowania posiłku, przy czym koszt „wsadu do kotła” nie może być niższy niż 10,00 zł.
Posiłki muszą być dowożone w odpowiednich pojemnikach termoizolacyjnych jednorazowego użytku, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości potraw (temperatura posiłku musi mieć około 700C, a w przypadku wieloskładnikowego II dania – trójdzielne pojemniki- osobno na surówkę, ziemniaki i mięso).
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad sanitarno – higienicznych na każdym etapie, tj.: produkcji, transportu i wydawania posiłków. Posiłki muszą być dobrej jakości o odpowiedniej wadze i wartości odżywczej zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149 z późn. zm.), zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności.
Wykonawca zobowiązany jest do przewożenia posiłków środkiem transportu przystosowanym i dopuszczonym przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną do przewozu żywności, a osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane są do posiadania aktualnej książeczki sanitarno- epidemiologicznej.
Posiłki (obiady) muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania i pokrywać ½ dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej, tj.: zapewnić nie mniej niż 1200 kcal.
Na jeden gorący posiłek musi składać się: zupa, drugie danie - mięsne 4 x w tygodniu, bezmięsne lub półmięsne 3 x w tygodniu. W skład potraw wchodzą w szczególności:
ZUPA ( 500 g) w skład, której wchodzi np.: porcja rosołowa: kości, kości wędzone,włoszczyzna,warzywa zielone (np. koperek, pietruszka, szczypiorek),przyprawy (np. sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, przyprawa ziołowa i warzywna),ziemniaki, makaron, ryż, kasza DRUGIE DANIE w skład, którego wchodzą np.: dania mięsne: ziemniaki (250g), kasze, makarony lub ryż (250g),porcja mięsna lub rybna (150g),smalec, tłuszcze,sosy (100g),surówki warzywne (150g), dania bezmięsne: pierogi ruskie (300g), makaron (z serem), naleśniki, placki (350g),dania półmięsne: bigos, fasolka po bretońsku, łazanki z mięsem i kapustą (350g). Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie warunków zawartych w umowie.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.
Wykonawca zobowiązany jest dołączać do miesięcznego zestawienia wydanych posiłków, jadłospis na kolejny miesiąc.
Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznym w Lubinie.
Rozliczenie faktury VAT za przygotowywanie i dowożenie posiłków należy przekazać do tut. Ośrodka w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się