Dostawa środków ochrony roślin dla potrzeb Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin dla potrzeb Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podanym podziałem na 2 zadania. Wykonawca może składać ofertę na dowolną ilość zadań.
Zadanie nr 1 – Środki ochrony roślin dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Prusy, ul. Uniwersytecka 7, 32-010 Kocmyrzów
Zadanie nr 2 – Środki ochrony roślin dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Garlica Murowana 1, 32-087 Zielonki.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

al. Mickiewicza 21
Kraków 31120
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21
Kraków 31120
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się