Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) wraz z rozładunkiem nawozów mineralnych jakościowo zgodnych z Polska Normą, w ilości i o parametrach wskazanych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) wraz z rozładunkiem nawozów mineralnych jakościowo zgodnych z Polska Normą, w ilości i o parametrach wskazanych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ strona 22-29 SIWZ ). Dostarczone nawozy mineralne winny być dopuszczone do obrotu w Polsce w 2018 roku. Do każdego jednostkowego opakowania nawozu powinna być załączona oryginalna etykieta producenta z podanym składem zawartości składników.
Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w PLN. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt, do miejsc dostaw określonych dla poszczególnych Zadań w wymaganych terminach realizacji dostaw, wraz z rozładunkiem nawozów.
Okres realizacji nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia 2017r., wykonanie zamówienia we wcześniejszym terminie podlega ocenie punktowej określonej w pkt. XIV.3 SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się