Dostawa profesjonalnej chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg zadań 1-2

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest dostawa profesjonalnej chemii basenowej na potrzeby
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.,
wg zadań 1-2.
Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie bezpośrednio do n/w obiektów Zamawiającego:
a) Strefy H2O oraz Basenu Olimpijskiego mieszczących się przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie,
b) Centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Łabędziej 4 w Lublinie,
c) Kompleksu basenów Słoneczny Wrotków, mieszczącego się przy ul. Osmolickiej
w Lublinie.
Zamawiający wymaga , aby dostarczane artykuły posiadały każdorazowo na opakowaniu wyraźnie zaznaczoną datę ważności, wskazanie producenta artykułu oraz pełny skład.
Zamawiający wymaga aby okres ważności (przydatności do użycia) preparatów wynosił min. 6 miesięcy przy czym dla podchlorynu min. 3 miesiące, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadań 1-2 zawierają zał. Nr 1A,1B i 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.11.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się