Roboty podczyszczeniowe na Torze podejściowym i w basenie Przystani rybackiej w Nowej Karczmie (dawniej Piaski)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na podczyszczeniu toru podejściowego i basenu Przystani rybackiej w Nowej Karczmie. Kubatura robót wynosi około 11 tys. m3 (wg posiadanego sondażu 10 639,15m3), głębokość w basenie przystani i na torze podejściowym minimum 2,0m, szerokość toru podejściowego minimum 40m w dnie, nachylenie skarp 1:1, długość toru około 1,12 km.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.11.2017 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się