Dostawa środków czystości do AMW Sinevia Sp. z o.o. Dział Utrzymania Czystości w Jarosławiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości do AMW Sinevia Sp. z o.o.:
Część zamówienia nr I - wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w zał. nr 1 do SIWZ (formularz cenowy dla części nr I) dla AMW Sinevia Sp. z o.o. Dział Utrzymania Czystości w Jarosławiu ul. 3-go Maja 80d;
Część zamówienia nr II - wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w zał. nr 2 do SIWZ (formularz cenowy dla części nr II) dla AMW Sinevia Sp. z o.o. Dział Utrzymania Czystości w Jarosławiu ul. 3-go Maja 80d, do JW 3841 w Rzeszowie ul. Lwowska 5, SKW Lublin Al. Kraśnicka 4, Kompleks Wojskowy Ciechanów ul. Wojska Polskiego 54. Szczegółowy zakres i miejsca dostawy został zawarty w zał. nr 1 i 2 do SIWZ (formularze cenowe) oraz zał. nr 6/I do SIWZ ( projekt umowy dla części nr 1) i zał. nr 6/II do SIWZ (projekt umowy dla części nr 2).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.11.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się