Wykonanie i montaż zabudowy baru w sali bilardowej w ramach inwestycji: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie, wniesienie, montaż, ustawienie (wypoziomowanie) mebli i urządzeń i innych niezbędnych elementów wchodzących w skład zabudowy baru (ich uruchomienie) w sali bilardowej w Hali Sportowej prze Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie. Zabudowa powinna nawiązywać do kształtu stołu bilardowego. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. a) Przedmiot zamówienia winien posiadać minimum 24 miesięczną gwarancję obejmującą wszystkie elementy urządzeń, jak i na części zamienne. b) Urządzenia lub użyte materiały powinny posiadać certyfikaty CE zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej i polskimi normami dotyczącymi materiałów i sprzętu objętego przedmiotowym zamówieniem. 3) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy- zał. nr 5 do SIWZ. 4) Miejsce realizacji zamówienia: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie, ul. Moniuszki 1, 11-400 Kętrzyn. 5) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te podane W opisie przedmiotu Zamówienia (oferty równoważne nie mogą być gorsze pod względem posiadanych parametrów jakościowych, ilościowych oraz spełniać minimum te same funkcje) - podstawa prawna: art. 29 ust. 3 PZP

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2014 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • AGD Duże
  • Meble
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się