Dostawa sprzętu laboratoryjnego do jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

» Opis zapytania

1.Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:

Część A - Zamrażarka niskotemperaturowa do Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej UMW przy ul. Mikulicza-Radeckiego 9Część B - Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem do Katedry i Zakładu Histologii

i Embriologii UMW przy ul. Chałubińskiego 6a

2. Wykonawca dostarczy, zamontuje, podłączy do istniejących instalacji oraz uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu użytkowania.

3. Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz spełniały co najmniej wymogi techniczne zawarte w odpowiednim Arkuszu informacji technicznej Zał. nr 2A - 2B.

4. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym wzór - zał. nr 1 do Siwz ogólną cenę realizacji przedmiotu zamówienia w danej części A - B, na którą składa ofertę, obejmującą dostawę do miejsca użytkowania, montaż, podłączenie do istniejących instalacji, uruchomienie

i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi i konserwacji.

5. Zamówienia częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dwie części zamówienia od A do B.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2015 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się