Wykonanie odlewów 10 radioodbiorników z brązu i ich montażu na terenie Centrum Dzierżoniowa, w ramach realizacji projektu pn.: „DIORA-TESLA – polsko-czeska historia elektrotechniki”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odlewów 10 radioodbiorników z brązu i ich montażu na terenie Centrum Dzierżoniowa, w ramach realizacji projektu pn.: „DIORA-TESLA – polsko-czeska historia elektrotechniki”.

2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające w szczególności na:
2.1 Zakupie 10 radioodbiorników wskazanych na załącznikach od nr 1 do 10,
2.2 Wykonaniu odlewów 10 radioodbiorników z brązu na podstawie uprzednio
wykonanych przez Wykonawcę form/modeli z zachowaniem wiernego wizerunku i
dbałości o detale, i ich montażem w miejscach wskazanych w załącznikach od 1 do 10.
Pokrętła w odlewach radioodbiorników wskazane w załącznikach od nr 1 do 10 mają
posiadać możliwość obracania się.
Każdy odlew radioodbiornika podlega akceptacji przez Zamawiającego przed jego
montażem.
2.3 Wykonaniu 9 stolików jak w załącznikach 11,12 i 13 wraz z ich trwałym
zamontowaniem do gruntu w miejscach wskazanych na załącznikach (1, 3-10),
2.4 Wykonaniu 2 krzeseł (jak w załączniku 14) wraz z ich trwałym zamontowaniem do
gruntu w miejscach wskazanych w załącznikach 4 i 10,
2.5 Wykonaniu 10 tabliczek (jak w załączniku 15) i ich montażem.

Tabliczka stalowa grawerowana laserowo na złotym laminacie szczotkowanym odpornym na warunki atmosferyczne. Wymiary tabliczki szer. 30 cm, wys. 20cm (załącznik nr 15). Na tabliczkach należy umieścić tekst opisujący określony radioodbiornik. Tekst w dwóch językach, w polskim i czeskim z informacją o dofinansowaniu wraz z logotypem (załącznik nr 16) w kolorze czarnym. Liczba znaków na tabliczce do 1000 znaków. Rozmieszczenie tekstu i logotypu na tabliczkach oraz rozmiar i rodzaj czcionki podlegają przed grawerowaniem akceptacji przez Zamawiającego. Miejsca montażu tabliczek wskaże Zamawiający.
Teksty zostaną przekazane Wykonawcy w terminie do 30.01.2018r.


3. Opis wymagań i lokalizacja montażu:
3.1 Wykonanie form/modeli radioodbiorników z zachowaniem ich wiernego wizerunku i
detali,
3.1 Wykonanie i montaż odlewów radioodbiorników (zał. od 1 do 10), odlewy wykonane z
brązu w skali 1:1, montowane w sposób niewidoczny do stołu bądź innej określonej w
załącznikach od 1 do 10 powierzchni,
3.2 Wykonanie i montaż stołów malowanych proszkowo na kolor czarny: blat z blachy
czarnej gr. 4,5mm, noga z rury stalowej grubościennej czarnej (część górna fi 60, część
dolna fi 76,1) z zastosowaniem rozet jak w załącznikach 11, 12, 13). Wykonane stoły
należy ocynkować przed malowaniem proszkowym,
3.3 Wykonanie i montaż krzeseł stalowych malowanych proszkowo na kolor czarny:
siedzisko i oparcie z rury prostokątnej czarnej 4cm x 8cm, nogi z rur stalowych
grubościennych czarnych (część górna fi 60, część dolna fi 76,1) z zastosowaniem rozet i
grotów jak na załączniku 14. Wykonane krzesło należy ocynkować przed malowaniem
proszkowym.

z tym, że:

- Ul. Świdnicka od strony rynku.
Wykonanie odlewu radia z brązu i jego montaż na stoliku o wysokości 80cm i średnicy 60cm. Stół ma wyglądać tak jak na zdjęciu będącym załącznikiem nr 11.
Wykonanie i montaż tabliczki z opisem.
Radio Pionier U3 – odlew 1:1. Dodatkowe informacje: wymiary radia – szer. 39 cm, gł. 18 cm, wys. 26 cm.

- Ul. Świdnicka na murze okalającym fontannę.
Wykonanie odlewu radia z brązu i jego montaż na płycie kamiennej okalającej fontannę. Bez stołu i krzesła. Sposób przytwierdzenia odlewu radia do powierzchni w sposób trwały. Wykonanie i montaż tabliczki z opisem.
Radio Ramona- odlew 1:1. Dodatkowe informacje. Wymiary radia: 70 cm x 32 cm x 23,5 cm

- Przed kinem „Zbyszek”
Wykonanie odlewu radia z brązu i jego montaż na stoliku o wysokości 80cm i średnicy 60cm. Stół ma wyglądać tak jak na załączniku nr 11. Wykonanie i montaż tabliczki z opisem.
Radio Rytm odlew 1:1. Dodatkowe informacje: wymiary radia szer. 29cm. wys. z podstawą 14,5cm, gł. 11cm.

- Przy Muzeum Miejskim Dzierżoniowa
Wykonanie odlewu radia z brązu i jego montaż na stoliku o wysokości 80cm i średnicy 80cm. Stół ma wyglądać tak jak na załączniku nr 12. Wykonanie krzesła stalowego, ocynkowanego, malowanego proszkowo na kolor czarny. Krzesło ma wyglądać tak jak na załączniku nr 14. Wykonanie i montaż tabliczki z opisem.
Radio Sonatina odlew 1:1. Dodatkowe informacje: wymiary radia szer. 40cm, wys. 31cm, gł. 20cm.


- Ul. Krasickiego.
Wykonanie odlewu radia z brązu i jego montaż na stoliku o wysokości 80cm i średnicy 60cm. Stół ma wyglądać tak jak na załączniku nr 11. Wykonanie i montaż tabliczki z opisem tabliczki.
Radio Ewa - odlew 1:1. Dodatkowe informacje wymiary radia szer. 29 cm x 17,5cm x 87 cm.

- Ul. Wrocławska od strony rynku.
Wykonanie odlewu radia z brązu i jego montaż na stoliku o wysokości 80cm i średnicy 80cm. Stół ma wyglądać tak jak na załączniku nr 12. Wykonanie i montaż tabliczki z opisem.
Radio DML - odlew 1:1. Dodatkowe informacje wymiary radia szer. 61,5 cm, wys. 22 cm, gł. 22 cm.

- Ul. Ząbkowicka od strony rynku.
Wykonanie odlewu radia z brązu i jego montaż na stoliku o wysokości 80cm i średnicy 80cm. Stół ma wyglądać tak jak na zdjęciu będącym załącznikiem nr 12. Wykonanie i montaż tabliczki z opisem.
Radio Promyk - odlew 1:1. Dodatkowe informacje: wymiary radia, szer. 35cm x 27cm x 18,5 cm.

- Ul. Piłsudskiego.
Wykonanie odlewu radia z brązu i jego montaż na stoliku o wysokości 80cm i średnicy 80cm. Stół ma wyglądać tak jak na załączniku nr 12. Wykonanie i montaż tabliczki z opisem.
Radio Polonez - odlew 1:1. Dodatkowe informacje: wymiary radia: szer. 51 cm x 35 cm x 30,5cm (odlew wykonany z podniesioną klapą gramofonu).

- Park przy ul. Garncarskiej.
Wykonanie odlewu radia z brązu i jego montaż na stoliku o wysokości 80cm i średnicy 90cm. Stół ma wyglądać tak jak na załączniku nr 13. Wykonanie i montaż tabliczki z opisem.
Radio Śląsk  - odlew 1:1. Dodatkowe informacje: wymiary radia - szer. 66 cm x wys. 35,5 cm x gł. 42,2cm.

- Przystanek przy Eltusie – ul. Piłsudskiego.
Wykonanie odlewu radia z brązu i jego montaż na stoliku o wysokości 80cm i średnicy 60cm. Stół ma wyglądać tak jak na załączniku nr 11. Wykonanie krzesła stalowego, ocynkowanego, malowanego proszkowo na kolor czarny. Krzesło ma wyglądać tak jak na załączniku nr 14. Wykonanie i montaż tabliczki z opisem.
Radio Kos - odlew 1:1. Dodatkowe informacje. Wymiary radia: szer. 26,5 cm, wys. 16,5 cm, gł. 15,5cm.

4. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zakupić radia dla potrzeb wykonania odlewów. Zamawiający nie oczekuje przekazania zakupionych dla potrzeb odlewów odbiorników radiowych.
5. W przypadku udowodnionego braku możliwości zakupienia radia na potrzeby wykonania odlewów Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany modelu radioodbiornika. Zmiana na inny odbiornik nie ma wpływu na zmianę ceny ani terminu wykonania przedmiotu umowy. Mając powyższe na uwadze zamiana modelu radioodbiornika musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
6. Po stronie Zamawiającego jest uzyskanie zgody na montaż przedmiotu zamówienia we wskazanych miejscach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się