Dostawa materiałów eksploatacyjnych - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

» Opis zapytania

Zgodnie z załącznikiem nr 1
- dostawa materiałów do magazynów Sekcji Eksploatacji oraz siedzib Zakładu na koszt dostawcy
* ISE Tarnowskie Góry

* ISE Herby Nowe
* ISE Gliwice
* ISE Racibórz
* ISE Rybnik
* ZLK Tarnowskie Góry
* Filia Zakładu w Gliwicach
- dostarczenie materiałów do sekcji i zakładu niezależnie od zamówionej ilości sztuk.
- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
* możliwośći przeprowadzenia negocjacji handlowych po złożeniu oferty
* zmiany zamawianego asortymentu po wzajemnym uzgodnieniu z Wykonawcą.
* Faktyczna ilość i rodzaj asortymentu będą zależne od potrzeb Zamawiającego i przesłane osobnym zamówieniem fax: lub e-mailem.
* niewykorzystania pełnej kwoty umowy i prawo do odstąpienia od części umowy.
* Odstąpienia od wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy wyłącznie w cenach jednostkowych do wysokości kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na zrealizowanie zadania.
- do oferty należy dołączyć specyfikację oferowanego modelu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • Meble i wyposażenie pomieszczeń
  • Oświetlenie i akcesoria
  • Metale

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się