DOSTAWA DOZOWNIKÓW NA ŚRODKI HIGIENICZNE ORAZ DO DEZYNFEKCJI RĄK

» Opis zapytania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem dozowników na środki higieniczne oraz na środki do dezynfekcji rąk, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
2. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.
3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Wymagane warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
Termin ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Realizacja przedmiotu zamówienia sukcesywnie, w ciągu: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, według pisemnych zamówień składanych przez pracownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.
2. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia pisemnie - faksem, lub e-mailem.
3. Możliwość dostaw awaryjnych do 2 dni roboczych od daty telefonicznego złożenia zamówienia potwierdzonego pisemnie faksem, lub e-mailem.
4. Parametry wyrobu muszą być potwierdzone odpowiednimi zapisami w materiałach informacyjnych producenta.
5. Zamawiający może zrealizować zamówienie w mniejszej ilości niż podana.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się