Zakup i dostawa 54 szt. pojemników z masą tlenotwórczą do urządzenia URK-1, przeznaczonego do regeneracji powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, izolowanych od atmosfery zewnętrznej, oraz odbiór i unieszkodliwienie 108 szt. zużytych pojemników.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 54 szt. pojemników z masą tlenotwórczą do urządzenia URK-1, przeznaczonego do regeneracji powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, izolowanych od atmosfery zewnętrznej, oraz odbiór i unieszkodliwienie 108 szt. zużytych pojemników.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się