Dostawa posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków dla wychowanków Domu Dziecka w wieku od 2-18 lat. Śniadanie – produkty do samodzielnego przygotowania przez wychowawców. Posiłki podzielone powinny być dla grup oddzielenie (każda z grup max 15 osób, najczęściej w tygodniu będzie to jednak 12 dzieci w grupie), przywiezione w pojemnikach (termosach) dostawcy. Zamawiający posiada własne naczynia i aneksy kuchenne dlatego sam będzie rozdzielać posiłki w każdej z dwóch grup wychowawczych.
2. Zamawiający zamówi u Wykonawcy określoną ilość porcji posiłków przewidzianych do wydania do godziny14.00 każdego dnia poprzedzającego ich dostawę drogą telefoniczną.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 6
4. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia Zamawiającego w artykuły spożywcze w pierwszym gatunku, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawy oraz z cechami podanymi w SIWZ
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego
7. Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości dostaw
8. Każdy samochód, w którym będzie dostarczana żywność musi podjąć decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż., warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się