Serwisowanie i naprawa urządzeń gastronomicznych w Dziale Żywienia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa serwisowania i naprawy urządzeń gastronomicznych w Dziale Żywienia centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddziału w Gliwicach
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zakres przeglądu serwisowego stanowi formularz „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
Wykaz urządzeń gastronomicznych zawarty został w „Zestawieniu urządzeń gastronomicznych objętych serwisem”, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sprzętu serwisowanego na identyczny lub podobny, o tym samym przeznaczeniu w ilości nieprzekraczającej 4 sztuk w ciągu trwania umowy. Materiały pomocnicze, niezbędne do przeprowadzenia przeglądów urządzeń zostały ujęte w „Wykazie części szybko uszkadzających się, objętych w serwisowaniu urządzeń”, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się