Dostawa środków czystości

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków czystości dla potrzeb Domu Pomocy
Społecznej. Przedmiot zamówienia podzielony został odpowiednio na 2 części, zgodnie z
załącznikiem nr 1: (część 1 dostawa środków czystości), (część 2 dostawa środków czystości -
pralnia), które stanowią integralną część SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się