Dostawa sprzętu AGD

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. „Dostawa sprzętu AGD”. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z podziałem na części został zawarty w Formularzu cenowym będącym załącznikiem do Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz we Wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) stanowiących integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.