Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego stanowiącego wyposażenie stanowisk pracy przy realizacji kursów, staży i praktyk zawodowych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego stanowiącego wyposażenie stanowisk pracy przy realizacji kursów, staży i praktyk zawodowych. Dostarczony sprzęt w ramach kompletów musi być tego samego rodzaju i musi być wizualnie jednolity (jedna linia). Zamawiający dopuszcza tolerancję od podanych wymiarów w granicy +/- 5%.

Szczegółowy zakres dostawy został ujęty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a-e do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2017 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Knyszyńska 12
Białystok 15702
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Gastronomicznych
ul. Knyszyńska 12
Białystok 15702
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się