Dostawa sprzętu do likwidacji zagrożeń radiacyjnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego:
Część A – osobisty dawkomierz
Część B – spektrometr
Część C – tarcza ochronna przeciwodłamkowa
Część D – ubrania chemoodporne
Część E – zestaw do symulacji skażeń i poboru próbek
Część F – źródło promieniotwórcze
Część G – sprzęt do dekontaminacji
Część H – sprzęt informatyczny

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się