Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku w podziale na cztery Części

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku w podziale na cztery Części:
Część Nr 1 pn. Dostawa zestawu ratownictwa medycznego
Część Nr 2 pn. Dostawa sprzętu do działań kryzysowych przeciwpowodziowych
Część Nr 3 pn. Dostawa sprzętu i wyposażenia
Część Nr 4 pn. Dostawa zestawu narzędzi ratownictwa technicznego
2. Szczegółowo Opis Przedmiotu Zamówienia określony został w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
35.11.00.00-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się