Dostawa jednorazowych zużywalnych materiałów eksploatacyjnych (koce termiczne, ogrzewacze) na szkolenia dla ratowników medycznych z zakresu hipotermii w ramach Projektu: „Zaawansowane zabiegi ratunkowe poszkodowanych w hipotermii” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V Oś Priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu POWER.05.02.00-00-0025/16”.

» Opis zapytania

Dostawa jednorazowych zużywalnych materiałów eksploatacyjnych (koce termiczne, ogrzewacze) na szkolenia dla ratowników medycznych z zakresu hipotermii w ramach Projektu: „Zaawansowane zabiegi ratunkowe poszkodowanych w hipotermii” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V Oś Priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
nr projektu POWER.05.02.00-00-0025/16”.
Szacunkowa wartość zamówienia powyżej 90 000 pln netto a poniżej 110 000 pln netto


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się