Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych sprężonych i gazów technicznych ciekłych wraz
z dzierżawą butli i zbiorników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do s.i.w.z. a warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do s.i.w.z.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dobrzyńska
Wrocław 50403
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Dobrzyńska
Wrocław 50403
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się