PN-30/17 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłych i sprężonych gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa zbiornika kriogenicznego do tlenu medycznego, szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia składa się z następujących pakietów:
1) Pakiet nr 1: dostawa tlenu, dwutlenku węgla i podtlenku azotu, dzierżawa zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen medyczny oraz dzierżawa butli.
2) Pakiet nr 2: dostawa ciekłego azotu medycznego.
3. Pakiet nr 1: dla ciekłego i sprężonego tlenu medycznego. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty lecznicze posiadały nadane kody EAN zgodnie z Zarządzeniami Prezesa NFZ Nr 26/2012/DGL i nr 27/2012/DGL z dnia 10 maja 2012. Brak spełnienia powyższego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty. Kody EAN należy wpisać w załączniku ofertowym, w pakiecie nr 1, w kolumnie "przedmiot zamówienia" przy pozycjach nr 1, 11-15 i 18-21.
4. Miejscem dostawy jest „Centralna tlenownia” ZAMAWIAJĄCEGO znajdująca się w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 – pakiet nr 1 oraz Zakład Patomorfologii przy ul. Strzałowskiej 22 (budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi) i Ośrodek Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Strzałowskiej 27 – pakiet nr 2.
5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dla zapoznania się z miejscem oraz warunkami realizacji zamówienia dokonali wizji lokalnej. Wizji dokonać można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Tomaszem Bąkiem- Starszym Inspektorem ds. Urządzeń i Gazów Medycznych, nr tel.: 91 425 14 43

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się