Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej oraz dla ratowników

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych / dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej oraz dla ratowników.
3.2. Zgodnie z art. 36aa ust. 2 ofertę można złożyć na jedną lub wszystkie części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące części:
Część A: - dostawa jednego urządzenia do dekontaminacji/dezaktywacji dla modułów dekontaminacji masowej z przeznaczeniem dla specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno – ekologicznego w Katowicach - Piotrowicach
Część B: - dostawa czterech urządzeń do dekontaminacji/dezaktywacji dla ratowników z przeznaczeniem dla specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno – ekologicznego w :
a) Katowicach –Piotrowicach
b) Bielsko – Białej
c) Częstochowy
d) Gliwice- Łabędy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się