Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie - 1 zadanie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w wymaganych parametrach granicznych, stanowiących Załącznik nr 1A do SIWZ oraz w parametrach podlegających ocenie jakości, stanowiących Załącznik nr 1B do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się