ZAKUP PIASKU DO ZAPRAWA BUDOWLANYCH I SOLI SKAŻONEJ - ZADANIE NR 2 DOSTAWA PIASKU DO ZAPRAW BUDOWLANCH

» Opis zapytania

Piasek do zapraw budowlanych t415, sól skażona przemysłowa odpadowa (worki po 25kg.)

Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania zakupowego ma obowiązek dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a następnie przystąpić do złożenia oferty w formie elektronicznej za pomocą systemu Platforma Zakupowa, na stronie http://zamowienia.plk-sa.pl/.
Do złożonej oferty elektronicznie należy dołączyć równocześnie skan formularza złożonej oferty wraz z wymaganą dokumentacją określoną ściśle w Zaproszeniu do składania ofert dołączonego do zapytania ofertowego. Dokumenty są niezbędne celem badania i oceny złożonych ofert.
Dokumentację można pobrać - po zalogowaniu się w systemie Platforma Zakupowa.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje dodatkowo Wykonawcę, który ma obowiązek dostarczyć oryginał Formularza oferty wraz z Załącznikami do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy/zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Materiały budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się