Dostawa papieru toaletowego, papierowych ręczników, rękawiczek dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego (67/ZP/2017)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest papieru toaletowego, papierowych ręczników, rękawiczek dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego (w tym Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim). Dostawa obejmuje także transport na miejsce przeznaczenia dla Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi oraz Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowiecki). Transport asortymentu objętego przedmiotem zamówienia na własny koszt zapewnia Wykonawca w ramach zawartej umowy. Szczegółowy wykaz zamawianych artykułów zawiera arkusz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się