Dostawa antybakteryjnych mydeł i emulsji - 2 grupy

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowią: Dostawy antybakteryjnych mydeł i emulsji – 2 grupy na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego.Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jego zakresu i przewidywanych ilości zawierają Załączniki od nr 3/1 do 3/2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2017 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się