Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej i ratowników.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej i ratowników zgodnie załącznikami nr 1a i 1b do SIWZ – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia.
część nr 1 – dostawa 6 zestawów sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla ratowników zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia,
część nr 2 – dostawa 1 zestawu sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
b) być nowy i zgodny z obowiązującymi normami.
c) posiadać komplet dokumentacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

ul. Domaniewska 40
Warszawa 02-672
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
ul. Domaniewska 40
Warszawa 02-672
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się