Sukcesywne dostawy środków czystości z podziałem na zadania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości z podziałem na zadania. Opis asortymentu podany jest w formularzu cenowym – Załącznik nr 6. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia (czas realizacji zlecenia do 3 dni, licząc od dnia wysłania zlecenia do Wykonawcy). Dostarczany asortyment musi posiadać termin ważności nie krótszy niż 12 m-cy (nadrukowany na etykiecie/opakowaniu), licząc od daty dostarczenia zamówionego asortymentu do jednostek Zamawiającego, bez dodatkowych opłat, (adresy jednostek organizacyjnych Uczelni: Podchorążych 2, Ingardena 4, Podbrzezie 3, Studencka 5, Mazowiecka 43, Karmelicka 41, os. Stalowe 17, Armii Krajowej 9, Armii Krajowej 9a, Grochowa 17, Piekarska 5-7, Jęczmienna 9, Kozienicka 24).
Zadanie 1: Dostawa płynów, past, emulsji, mydła i kremów.
Zadanie 2: Dostawa worków i koszy na odpady.
Zadanie 3: Dostawa gąbek, ściereczek, kostek WC, mioteł, i innego asortymentu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6. Opis przy każdej pozycji w przedmiocie zamówienia ma na celu wskazanie Wykonawcy poziomu jakości, który stanowi minimum jakie Wykonawca musi spełnić przy sporządzaniu oferty, (należy również zachować wymiary i gramaturę opakowań określoną przez Zamawiającego).
3. Wartości podane w polu „ilość” załącznika nr 6 do SIWZ są wartościami szacunkowymi i nie mogą stanowić zobowiązania Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany ilościowe poszczególnych pozycji asortymentu objętego zamówieniem, aż do wyczerpania wartości oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się