Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego wraz z montażem do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim

» Opis zapytania

Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego wraz z montażem do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania.
Zadanie nr 1 – Piec konwekcyjno-parowy 20 półkowy.
Przeznaczenie:
Piec konwekcyjno-parowy przeznaczony jest do prowadzenia obróbki termicznej potraw w za-kresie pracy:
a) gotowanie w parze w temperaturze 30 – 1200C,
b) pieczenie w temperaturze do min. 2500C,
c) kombinacja pary i gorącego powietrza w temperaturze do min. 2500C,
d) podgrzewanie i regeneracja potraw,
e) pieczenie z sondą.
Dowóz, montaż oraz rozruch techniczny i technologiczny urządzeń w okresie obowiązującej gwarancji na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym
z odbiorcą (jednostką wojskową w której sprzęt będzie montowany) we wskazanych przez niego obiektach kuchennych.
Dostawca przeprowadzi w jednostce wojskowej jednodniowe przeszkolenie personelu, po montażu oraz rozruchu technicznym i technologicznym urządzenia, z zakresu obsługi codzien-nej, okresowej, bhp, programowania
i pracy, łącznie z obsługą wyposażenia dodatkowego

Zadanie nr 2 – Maszyna do mycia naczyń tunelowa
Zmywarka tunelowa z transportem koszowym z odzyskiem energii z pary wylotowej do mycia zastawy stołowej i tac konsumenckich żołnierskich do stołówki wojskowej obsługującej 300 – 400 osób.
Przeznaczenie:
Do mycia wstępnego, mycia zasadniczego i suszenia zastawy stołowej oraz tac
w systemie ciągłym.
Dowóz, montaż oraz rozruch techniczny i technologiczny urządzeń w okresie obowiązującej gwarancji na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym z odbiorcą (jednostką wojskową w której sprzęt będzie montowany) we wskazanych przez niego obiektach kuchennych.
Dostawca przeprowadzi w jednostce wojskowej jednodniowe przeszkolenie personelu, po montażu oraz rozruchu technicznym i technologicznym urządzenia,
z zakresu obsługi codziennej, okresowej, bhp, programowania i pracy, łącznie
z obsługą wyposażenia dodatkowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Stołówka wojskowa w m. Wałcz

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2017 | 07:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się