Dostawa środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 (OPZ) oraz załącznikach nr 6a - Część 1, 6b - Część 2 i 6c - Część 3 (Formularza cenowego) do SIWZ.
2. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte w celu określenia parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych [zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp] pod warunkiem, iż parametry równoważne będzie posiadał takie same lub lepsze parametry, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Udowodnienie równoważności będzie leżało po stronie Wykonawcy. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Szczegółowy opis parametrów równoważności znajduje się w załączniku nr 5 (OPZ) do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się