Dostawa lekkich ubrań do rozpoznania specjalnego CBRN w wykonaniu przeciwodłamkowym

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu lekkich ubrań do rozpoznania specjalnego CBRN w wykonaniu przeciwodłamkowym. Wykonawca dostarczy po dwa ubrania do użytkowników tj.
a) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2, Katowice -Piotrowice, ul. Kościuszki 189,
b) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 89/91,
c) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6, Poznań-Krzesiny, ul. Rudzka 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się