Preparat dezynfekcyjny do skóry rąk wg załącznika

» Opis zapytania

Nazwa: Preparat dezynfekcyjny do skóry rąk
Opis: wg załącznika
Ilość: 1200 [szt.]

Najpóźniejszy termin dostawy:
2017-11-10 12:00:00

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (do 10.11.2017, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego, proszę potwierdzić)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się