Usługa związana z kompleksową organizacją dwudniowej konferencji: „MAZOWIECKI RYNEK PRACY - Wiedzieć więcej - działać lepiej II” w ramach rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup usługi związanej z organizacją dwudniowej konferencji: „MAZOWIECKI RYNEK PRACY - Wiedzieć więcej - działać lepiej” w ramach rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców. Celem konferencji jest przekazanie aktualnej wiedzy o sytuacji na regionalnych i lokalnych rynkach pracy, tj. danych, analiz, rekomendacji i prognoz na podstawie badań Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. A także stworzenie i wypracowanie podstaw do podejmowania jak najcelniejszych decyzji opartych na merytorycznej wiedzy dotyczącej m.in. zatrudnienia, edukacji zawodowej, szkoleń, budowania jednostkowych ścieżek kariery zawodowej, poszukiwanych zawodów czy oczekiwań pracodawców.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się