Środek ochrony roślin GLEAN 75WG lub równoważny w ilości 1500 gram.

» Opis zapytania

Środek ochrony roślin GLEAN 75WG lub równoważny w ilości 1500 gram.

HERBICYD
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, do
stosowania doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów
dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych, w tym miotły zbożowej w
pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i życie.
Grupa HRAC B
Zawartość substancji aktywnej: chlorosulfuron 75% (750 g/kg)
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika)

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się