Dostawa Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Przedmiotów Umundurowania
i Wyekwipowania.
2. Przedmioty Umundurowania i Wyekwipowania powinny być zgodne z aktualną Wojskową Dokumentacją Techniczno-Technologiczną, zwaną dalej WDTT: Mundur wyjściowy wojsk lądowych 101/MON, Mundur galowy wojsk lądowych / sił powietrznych 108/MON, Płaszcz wojsk lądowych / sił powietrznych 215/MON. WDTT dostępne jest w Wojskowym Ośrodku Badawczo-Wdrożeniowym Służby Mundurowej w Łodzi, ul. Źródłowa 52 (tel. 261 444 269) i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Ponadto wyrób będzie podlegał ocenie zgodności wg zapisów ustawy
z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa i podlegać będzie nadzorowaniu jakości w obszarze produkcji i prowadzonych badań (AQAP 2120).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach niżej wymienionych zadań:
1) Zadanie nr 1 – dostawa mundurów galowych wojsk lądowych; sił powietrznych 108/MON oraz mundurów wyjściowych wojsk lądowych 101/MON – Załącznik nr 2;
2) Zadanie nr 2 – dostawa płaszczy wojsk lądowych oraz sił powietrznych 215/MON – Załącznik nr 2.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się