Organizacja wyjazdowych warsztatów socjoterapeutycznych w Powiecie Kłodzkim w ramach projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.1 Wymagania podstawowe:
a) Położenie hotelu: Powiat Kłodzki.
b) Planowane zakwaterowanie grupy 28 osób (w tym 24 wychowanków oraz 4 terapeutów. Udział 4 terapeutów bez naliczania opłaty za ich pobyt – w cenie pobytu grupy) musi zostać zrealizowane przez 8 dni (ciągłych) między 12.01.2018 r. a 19.01.2018 r. na terenie jednego hotelu tj. lokalizacji posiadającej ten sam adres. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania ograniczenia faktycznej liczby osób korzystających z usługi o maksymalnie 2 osoby (a tym samym zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wyliczonego na podstawie określonych w ofercie cen jednostkowych i faktycznej liczby osób biorących udział w wyjeździe) w przypadku wystąpienia zdarzenia nagłego, poza kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy (choroba uczestnika wyjazdu, wypadek, siła wyższa itp.).
c) Zakwaterowanie w pokojach według struktury: dwa pokoje dwuosobowe, pozostałe pokoje dwuosobowe lub trzyosobowe (wszystkie pokoje z łazienkami).
d) Wykonawca musi zakwaterować grupę w hotelu w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 ze zm.) spełniającym następujące wymogi: obiekt hotelarski, wobec którego wydano decyzję o zaszeregowaniu do rodzaju "hotel" oraz nadaniu kategorii zgodnie z ww. ustawą, przy czym kategoria oznaczona w gwiazdkach jest nie niższa niż 3 gwiazdki.
e) Obiekt, w którym mają być zorganizowane warsztaty, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wyjazdu budynek noclegowy powinien być tak zabezpieczony aby uniemożliwić wejście / wyjście po godzinie 22.00 (np. recepcja bądź monitorowanie całodobowe, ewentualnie możliwość zamknięcia budynku).
f) Budynek, w którym zostanie zakwaterowana grupa nie może być w trakcie prac remontowo-budowlanych przez cały okres trwania usługi.
g) Budynek, w którym zostanie zakwaterowana grupa musi być położony w cichym, spokojnym otoczeniu, pośród zieleni. Zamawiający nie dopuszcza, aby hotel położony był w bliskim sąsiedztwie ze stacją paliw, ruchliwą trasą lub centrum handlowym.
h) Wykonawca musi zapewnić podział pomieszczeń ze względu na płeć. Pokoje czyste, sprzęt niewyeksploatowany.
i) Zamawiający wymaga umożliwienia korzystania przez grupę bez ograniczeń czasowych, bezpłatnie z krytego basenu na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Wykonawca zobowiązany będzie zadbać, aby podczas korzystania z basenu cała grupa była pod opieką ratownika.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się