Dostawa gazów medycznych

» Opis zapytania

Dostawa gazów medycznych (dostarczanych w butlach Zamawiającego oraz w oddanych w najem butlach Wykonawcy) określonych asortymentowo i ilościowo w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oddanie w najem butli na gazy medyczne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się