Dostawa odzieży zimowej dla członków załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 500 odzieży zimowej dla członków załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, tj. zwiększenia ilości zamawianego przedmiotu zamówienia o 20% w stosunku
do całkowitej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 w czasie trwania umowy, na zasadach określonych w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości przedmiotu zamówienia na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji, jego przybliżonym zakresie oraz okresie, w którym będzie z niego korzystał (nie dłuższym niż 6 miesięcy), najpóźniej w terminie 30 dni przed terminem określonym w ust. 1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2017 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się