USŁUGI RESTAURACYJNE NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 106 IM. HELENY BECHLEROWEJ WE WROCŁAWIU

» Opis zapytania

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja kompleksowej usługi żywienia zbiorowego w Przedszkolu nr 106 we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sycowskiej 9, w miejscu nauki, polegającej na wydawaniu całodziennego wyżywienia, we własnych naczyniach szklanych Wykonawcy, wg wskazówek zawartych w Załączniku nr 2, dla maksymalnie 125, a średnio 85 dzieci dziennie, przebywających na co dzień w placówce Zamawiającego.
2.2 Przedmiot zamówienia opisują następujące kody CPV:
55.52.31.00 – 3 usługi w zakresie posiłków szkolnych;
55.52.40.00 – 9 usługi dostarczania posiłków do szkół.
2.3. Szacowana ilość wydanych posiłków kształtuje się na maksymalnym poziomie 27 563 posiłków
2.4.Ilość wydawanych posiłków uzależniona jest od frekwencji dzieci w danym dniu.
2.5. W celu realizacji zamówienia, Zamawiający wynajmie Wykonawcy niezbędne pomieszczenia. Czynsz za najem w którym są opłaty za zużyte media określone są w projekcie umowy najmu - załącznik nr 8 do SIWZ, która reguluje zasady najmu oraz odpowiedzialność za powierzone mienie.
2.6. Wynajęte pomieszczenie spełnia wymogi budowlano-techniczne i sanitarne, należy je natomiast doposażyć w sprzęt kuchenny niezbędny do realizacji przedmiotowego zamówienia.
Wynajmowane są wyłącznie pomieszczenia oraz sprzęt określony w umowie najmu – której projekt stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2.7. Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej polegającej na serwowaniu wyżywienia na rzecz osób innych niż dzieci i pracownicy Przedszkola nr 106 we Wrocławiu.
2.8. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w „Szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia publicznego” – stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
2.9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2017 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się