DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:
załącznik nr 1.1 – 1.4 - formularze ofertowe, załącznik nr 4.1 – 4.4 – wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się